Specții de tablete de flacără btc


În cazul în care categoria în etapa eliminării este indicată printr-o specții de tablete de flacără btc, concesia sau o parte a concesiei, astfel cum este descrisă în prezenta ANEXĂ, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în sensul articolului alineatul 2 sau de la data aplicării cu titlu provizoriu a prezentului acord, în sensul articolului alineatul 4luându-se în considerare data care este mai apropiată, pentru mărfuri originare dintr-un stat parte la APE din SADC și care au fost prezentate pentru vămuire în UE.

Referințele generice la o categorie de bunuri indicată între paranteze pătrate în secțiunile A și B servesc exclusiv în scop orientativ.

bitcoin trading app mac

Definițiile produselor din fiecare categorie în etapa eliminării sunt stabilite în lista din partea II. După notificarea prevăzută de prezentul punct, UE își face publică lista în conformitate cu propriile proceduri interne și în termen de o lună de la notificare.

La prima sa reuniune de după notificare și publicare, Comitetul pentru comerț și dezvoltare adoptă lista respectivă comunicată de către UE. În cazul în care data menționată la punctul 1 din prezenta ANEXĂ corespunde unei date ulterioare datei de 1 ianuarie și anterioare datei de 31 decembrie din același an calendaristic, cantitatea de produs importată în UE în specții de tablete de flacără btc contingentelor tarifare în temeiul ACDC de la data de 1 ianuarie a anului menționat la punctul 1 din prezenta ANEXĂ, până la acea dată, se scade din cantitatea de produs care poate fi importată în UE în cadrul contingentelor tarifare corespunzătoare prevăzute de prezentul acord.

Fără a aduce atingere articoluluipărțile, la cererea uneia dintre ele, reexaminează administrarea contingentelor tarifare, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea acestora de a garanta rata de utilizare a contingentelor.

iq opțiune bitcoin index

Părțile pot face recomandări pentru a ajusta funcționarea contingentelor tarifare în lumina acestei reexaminări.